Skip notícies del lloc

Notícies del lloc

Picture of Cesar Pieres Serra
Accès al Moodle
by Cesar Pieres Serra - Thursday, 18 September 2014, 10:12 PM
 

Aprofitant la nova versió de Moodle que ens ofereix la conselleria, a partir d'aquest curs 2014-15, per accedir als cursos als quals estau subscrits, heu d'anar a fweib.caib.es

L'usuari i contrasenya son els mateixos que emprau per entrar al Portal de Personal.

Podreu accedir al vostre perfil clicant sobre el vostre nom o anant a l'apartat de Participants.

Bon curs a tothom